Đại Lễ Phật Đản PL. 2566 – DL. 2022 tại Thiền Thất Hương Vân

Không khí hân hoan đón mừng Đại Lễ Phật Đản PL: 2566 tại Thiền Thất Hương Vân ngày 8-4 Âm …

Không khí hân hoan đón mừng Đại Lễ Phật Đản PL: 2566 tại Thiền Thất Hương Vân ngày 8-4 Âm lịch năm Nhâm Dần.