Chùm ảnh lễ chẩn tế tại chùa Từ Tân 13/7 Âm lịch

Ngày 13/7 Âm lịch năm Đinh Dậu(3/9/2017), chùa Từ Tân long trọng tổ chức lễ chẩn tế cầu siêu cho …

Ngày 13/7 Âm lịch năm Đinh Dậu(3/9/2017), chùa Từ Tân long trọng tổ chức lễ chẩn tế cầu siêu cho các hương linh nhân mùa Vu Lan PL 2561. Xin giới thiệu chùm ảnh của ngày lễ chẩn tế diễn ra tại chùa Từ Tân.