Chùa Từ Tân: Chùm ảnh lễ tạ đàn Dược Sư Rằm Tháng Giêng Mậu Tuất 2018

Chùm ảnh lễ tạ đàn Dược Sư Rằm Tháng Giêng Mậu Tuất 2018 tại chùa Từ Tân

Chùm ảnh lễ tạ đàn Dược Sư Rằm Tháng Giêng Mậu Tuất 2018 tại chùa Từ Tân