Các Ban Ngành Tri Ân Hòa Thượng Trụ Trì Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Một mùa Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam nữa lại về trong niềm thương quý và biết ơn sâu sắc …

Một mùa Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam nữa lại về trong niềm thương quý và biết ơn sâu sắc của toàn thể Phật tử của các Ban ngành – đạo tràng tại Chùa Từ Tân dành cho Hòa Thượng Trụ Trì Thượng Viên Hạ Giác, vị Thầy soi đường dẫn lối, dành hết cả tuổi trẻ, sức lực, trái tim để dựng xây và vun bồi mái chùa Từ Tân và các đạo tràng. Sau đây là tập hợp những hình ảnh tri ân từ các Ban ngành – đạo tràng Chùa Từ Tân:

BAN PHỤNG SỰ

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

BAN TRAI SOẠN

BAN HỘ NIỆM

BAN TỪ THIỆN

ĐẠO TRÀNG THIỀN – KHÍ CÔNG

CLB THANH NIÊN PHẬT TỬ