Các Ban Ngành Chùa Về Tri Ân Hòa Thượng Trụ Trì Nhân Mùa Hiến Chương Nhà Giáo 20/11/2021

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một mùa Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam nữa lại về …

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Một mùa Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam nữa lại về trong niềm thương quý và biết ơn sâu sắc của toàn thể Phật tử của các Ban ngành – đạo tràng tại Chùa Từ Tân dâng lên Hòa Thượng Trụ Trì Thượng Viên Hạ Giác, vị Thầy soi đường dẫn lối, dành hết cả tuổi trẻ, sức lực, trái tim để dựng xây và vun bồi mái chùa Từ Tân và các đạo tràng. Kính mời quý Phật tử và những bạn trẻ hữu duyên cùng xem lại những khoảnh khắc tri ân từ các Ban ngành – đạo tràng Chùa Từ Tân.

Đạo tràng Thiền và Khí Công chùa Từ Tân thành kính tri ân Thầy.

Những hình ảnh Tri Ân Thầy của Gia Đình Phật Tử Từ Tân và Đạo Tràng Gia Đình Lam vào chiều Chủ Nhật ngày 21/11/2021.

Những hình ảnh Tri Ân Thầy của CLB Thanh Niên Phật Tử Từ Tân vào sáng Chủ Nhật ngày 21/11/2021.