4 Hạng bạn | Thuyết Giảng: HT. Thích Viên Giác

Bài giảng này sẽ nói về 4 hạng bạn được nói đến trong kinh Đức Phật dạy. Với mỗi loại bạn mình cần làm gì để mối quan hệ luôn tốt đẹp?

Chúng ta luôn có nhu cầu kết bạn. Và mình ra sao thì phần lớn đến từ sự tác động từ môi trường bạn bè. Người nào muốn tốt thì hãy chọn bạn mà chơi. Trong kinh Đức Phật có dạy về 4 hạng bạn mình có thể gặp trong đời. Qua đó để giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn nhằm giữ gìn những mối quan hệ tốt đẹp mình đã gặp được.