Bản Năng và Lý Trí của con người | HT. Thích Viên Giác

Bản Năng và Lý Trí của con người luôn tồn tại song song với nhau, và sự lấn át của phần nào sẽ quyết định cách cư xử của mỗi người.

Về mặt bản chất thì con cọp đều dữ về bản năng, bởi nếu không như thế thì nó không thể tông tại được. Con người thì không phải con thú nhưng vẫn có phần thú trong đó – Tức là gồm phần con và phần người. Bản năng là thú tính có thể dùng để nói chung cho các loài động vật. Riêng với con người thì do có thêm phần người nên có thêm phần lý trí để kiểm soát bản năng.

Bản Năng và Lý Trí của con người tồn tại song song và có thể lấn át lẫn nhau, và nó sẽ quyết định đến cách cư xử của chúng ta.