Sức khỏe tinh thần – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Xây dựng đời sống vật chất công ăn việc làm là cần thiết nhưng không được bỏ qua sức khỏe cho tinh thần. Sức khỏe thể chất và tinh thần đều rất quan trọng.

Sức khỏe tinh thần – Hòa Thượng Thích Viên Giác

“Vô Bệnh Lợi Tối Thượng” – Lời Đức Phật dạy. Tất cả những thứ tiền bạc mà ta kiếm được dù rất nhiều cũng sẽ không đem đến lợi ích tốt đẹp gì – Nó cũng không đem đến được sự hạnh phúc khi đổ bệnh ra. Dù có tiền dư để chở đi qua và chở về Singapore thì cũng không thể chữa được những căn bệnh ngặt nghèo khi nó đến. Khi đó vẫn là thua những người bình thường khỏe mạnh dù mỗi ngày họ chỉ kiếm được 100.000
Sức khỏe ở trong đạo Phật không chỉ có sức khỏe của thể chất. Đức Phật cũng có dạy: “Niết Bàn Lạc Tối Thượng”. Sự thanh tịnh, trong trẻo, sáng suốt, an bình của nội tâm là hạnh phúc lớn nhất. Cái mà đem đến cho ta hạnh phúc đích thực thì ta phải tìm kiếm trong tâm.
Sức khỏe tinh thần hiện nay của người dân Việt Nam đang trong tình trạng báo động khẩn cấp – càng ngày càng suy thoái nghiêm trọng. Như vậy xây dựng đời sống vật chất về công ăn việc làm là điều cần thiết nhưng chắc chắn không được bỏ qua việc xây dựng sức khỏe cho tinh thần