Trang Cúng Dường Chùa Từ Tân

Trang Thông Tin Cúng Dường Hòa Thượng Thích Viên Giác (Trụ Trì Chùa Từ Tân)

Kính gửi Quý Phật tử thông tin tài khoản cúng dường của Hòa Thượng Thích Viên Giác – Trụ Trì Chùa Từ Tân (90/153 Trường Chinh, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Lưu ý:

Khi chuyển khoản cúng dường, xin quý Phật tử vui lòng ghi [HỌ TÊN] hoặc [PHÁP DANH] là đủ, Sư Phụ (Hòa Thượng Thích Viên Giác) sẽ tùy nghi sử dụng hợp lý.

Ví dụ soạn nội dung chuyển khoản:

🟠 [HỌ TÊN] hoặc [PHÁP DANH] xin cung duong

Nguyện cầu trên hồng ân Tam Bảo gia hộ cho toàn thể Quý Phật tử gần xa, các nhà hảo tâm, quý vị mạnh thường quân được nhiều may mắn, vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

Thông Tin Chuyển Khoản Sư Phụ Từ Tân

🏦 ACB – Ngân Hàng TMCP Á Châu| Chủ Tài Khoản: Thái Tăng Phước | Số Tài Khoản: 88738389 | CN: Trường Chinh Tài Khoản: Thái Tăng Phước Số Tài Khoản: 88738389 Chi Nhánh : ACB Trường Chinh

🏦 SEABANK – Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á| Chủ Tài Khoản: Thái Tăng Phước | Số Tài Khoản: 0908127017