Mối quan hệ nam nữ trên phương diện anh em | HT. Thích Viên Giác

Mối quan hệ nam nữ trên phương diện anh em ra sao? Dù có xung đột mâu thuẫn nhưng luôn tạo cảm hứng nhiều hơn trong sinh hoạt cộng đồng.

Nam và Nữ rất dễ gặp phải những xung đột và mâu thuẫn với nhau trong đời sống hàng ngày. Khi nam và nữ cùng sinh hoạt trong một cộng đồng thì sẽ có những tương tác và tạo nhiều cảm hứng hơn. Vậy mối quan hệ giữa nam và nữ trên phương diện anh em như thế nào?