Lung linh lễ rước đèn Dược sư

Tối ngày Rằm tháng Giêng năm Ất Mùi (5/3/2015). Hàng ngàn người đã vân tập về chùa Từ Tân tham dự Lễ Rước đèn Dược Sư đầu năm để cầu Quốc thái dân an, chúng sanh an bình và một năm với nhiều sức khỏe, may mắn đến với bản thân và gia đình.

Tối ngày Rằm tháng giêng năm Ất Mùi (5/3/2015). Hàng ngàn người đã vân tập về chùa Từ Tân tham dự lễ rước đèn Dược sư đầu năm để cầu quốc thái dân an, chúng sanh an bình và một năm với nhiều sức khỏe, may mắn đến với bản thân và gia đình.

Buổi lễ mở đầu là nghi lễ cầu an do HT. Thích Viên Giác làm chủ lễ và chư Tăng bổn tự cùng xướng lễ. Tiếp đó là phần khai kinh Dược sư, cuối cùng là nghi thức rước đèn Dược sư cầu quốc thái dân an. Ngọn đèn chính được Hòa thượng chủ lễ lấy từ 49 ngọn đèn Dược sư trước bàn Phật, để truyền lần lượt hàng ngàn Phật tử đang lắng tâm chánh niệm để đón nhận, tạo nên một khung cảnh lung linh, trang nghiêm và mầu nhiệm.

Theo quan niệm tín ngưỡng của người Việt Nam. Tụng kinh Dược sư cầu an kèm theo rước ngọn đèn Dược sư đầu năm tại Chùa về nhà, sẽ đem đến một năm nhiều an lành, may mắn và sức khỏe cho bản thân và cả gia đình.

Xin giới thiệu hình ảnh của Lễ:


IMG_4909_156754568

IMG_4908_826972742

IMG_4911_216538782

IMG_4912_393892806

IMG_4914_764478149

IMG_4916_615536618

IMG_4917_276361683

IMG_4920_991809624

IMG_4925_606534388

IMG_4923_421576947

IMG_4933_560134182

IMG_4940_963697320
IMG_4944_123705231

IMG_4946_522229981

IMG_4951_768212343

IMG_4954_954287025

IMG_4961_746643143

IMG_4963_869672877

IMG_4972_506699780

IMG_4979_326011450

IMG_4980_184214787

IMG_4983_935107655

IMG_4987_510679910

IMG_4991_997732481

IMG_4997_281047636

IMG_4999_648720989

IMG_5006_386793563

IMG_5010_411914095

IMG_5014_825741248

IMG_5016_179014600

IMG_5026_678586499

IMG_5035_351429690

IMG_5041_154298740

IMG_5043_203732431

IMG_5050_788450308

IMG_5048_793623571

IMG_5075_236862566

IMG_5057_427655344

 

IMG_5051_703749261

IMG_5054_715882115

IMG_5056_816658493

IMG_5060_955407055

IMG_5072_321403316

IMG_5070_761608155

IMG_5062_160047811

IMG_5063_705274931

IMG_5068_910833941

IMG_5066_814793647