Lễ Quy Y Tam Bảo tại Chùa Long Vân – Đồng Nai

Vào sáng ngày 17/2/2022, Hòa thượng thượng Viên hạ Giác đã thuyết giảng Tam quy Ngũ giới và truyền giới …

Vào sáng ngày 17/2/2022, Hòa thượng thượng Viên hạ Giác đã thuyết giảng Tam quy Ngũ giới và truyền giới cho các thiện nam tín nữ phát tâm quy y Tam Bảo tại Chùa Long Vân – xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.