Không khí rộn ràng hân hoan hái lộc đầu năm mùng 1 Tết Quý Mão 2023

Không khí rộn ràng hân hoan hái lộc đầu năm mùng 1 Tết Quý Mão 2023 tại Chùa Từ Tân.

Không khí rộn ràng hân hoan hái lộc đầu năm mùng 1 Tết Quý Mão 2023 tại Chùa Từ Tân.