Không khí ấm áp đêm giao thừa tại Chùa Từ Tân

Không khí ấm áp đêm giao thừa tại Chùa Từ Tân, ngày 30 tháng Chạp đón chào năm mới Quý …

Không khí ấm áp đêm giao thừa tại Chùa Từ Tân, ngày 30 tháng Chạp đón chào năm mới Quý Mão.