Khóa sinh hoạt hè 2022 tại Thiền Thất Hương Vân

Một vài hình ảnh trong khóa sinh hoạt hè Lục Hòa 2022 tại Thiền Thất Hương Vân.

Một vài hình ảnh trong khóa sinh hoạt hè Lục Hòa 2022 tại Thiền Thất Hương Vân.