Khái niệm về Nghiệp – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Khái niệm về nghiệp như thế nào mới là đúng? Chúng ta cần phải hiểu rõ để không ứng xử sai, hay đổ lỗi những sự xấu xa cho số mệnh mình.

Nghiệp là một vấn đề rất quen thuộc đối với chúng ta. Nhưng thường người ta lại không hiểu được đầy đủ và thường ứng xử sai.
Đối với nhiều người thì nghiệp giống như là một số mệnh, định mệnh, hay một sự xấu xa nào đó – nó đeo đuổi mình, làm cho mình gỡ không ra. Nhưng suy cho cùng những quan điểm như vậy chỉ với mục đích là để đổ thừa cho cái nghiệp của mình. Thật ra những điều này mới chỉ đúng một phần mà thôi. Vậy khái niệm về nghiệp như thế nào mới là đúng?