Chùa Từ Tân: Đạo tràng Bát Quan Trai sinh hoạt và tổng kết cuối năm Đinh Dậu(2017)

Ngày 17/01//2018(mồng 1 tháng chạp năm Đinh Dậu), đạo tràng Bát Quan Trai chùa Từ Tân tổ chức sinh hoạt …

Ngày 17/01//2018(mồng 1 tháng chạp năm Đinh Dậu), đạo tràng Bát Quan Trai chùa Từ Tân tổ chức sinh hoạt và tổ chức tổng kết cuối năm. Khép lại chương trình sinh hoạt 1 tháng 2 kỳ vào các ngày mồng 1 và rằm âm lịch hằng tháng. Như thường lệ chương trình buổi sáng với các thời khóa thọ giới, pháp thoại, thiền hành, tập khí công và thọ trai. Buồi chiều ngoài phần pháp thoại và xả giới là lễ tổng kết các hoạt động của đạo tràng trong năm Đinh Dậu.

Xin được giới thiệu hình ảnh sinh hoạt và tổng kết của đạo tràng.

`