10 Tưởng quán niệm (Phần 2) | Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Tiếp tục chủ đề về 10 tưởng quán niệm đã được trình bày, ở phần 2 này HT. Thượng Viên Hạ Giác sẽ tiếp tục nói đến 2 quán tưởng tiếp theo.

Đây là phần 2 của 10 tưởng quán niệm – Đã được Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Giác thuyết giảng trong khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 27/03/2021. Những quán tưởng này là do Đức Phật dạy tôn giả Ananda để hướng dẫn lại cho tôn giả Girimānanda đang bị bệnh nặng nhằm giúp thầy ấy có thể thoát khỏi bệnh tật. Vậy 2 tưởng tiếp theo đó là gì?