4 Điều thuyết giáo của Phật – Thuyết Giảng: HT. Thích Viên Giác

Để hiểu rõ hơn về 4 điều thuyết giáo của Phật, Kính mời quý Phật tử và các bạn hữu duyên cùng lắng nghe bài Pháp thoại của HT. Thích Viên Giác.

Bài pháp thoại kể về nhân duyên xuất gia của Tôn giả Ratthapala. Ngài xuất thân là con trai duy nhất của một gia đình giàu có, được giáo dục đầy đủ và rất có thiện tâm. Trong một lần duyên lành nghe Phật thuyết pháp, Ngài quyết chí xuất gia mặc cho gia đình phản đối mạnh mẽ. Rất nhanh chóng sau đó không lâu với sự hướng dẫn chỉ dạy của Đức Phật, Ngài Ratthapala thành tựu quả vị viên mãn giác ngộ giải thoát trở thành vị Alahán. Nhân một lần về thăm gia đình, Ngài đã chia sẻ với vua Koravya 4 điều thuyết giáo của Phật dạy – Mà nhờ nghe, thấy, biết Ngài đi tu, sống đời phạm hạnh:

  1. Thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt
  2. Thế giới là vô hộ, vô chủ
  3. Thế giới là vô sở hữu, chết là phải bỏ tất cả
  4. Thế giới luôn thiếu thốn, luôn khao khát và là nô lệ cho tham ái

Để hiểu rõ hơn về 4 điều thuyết giáo của Phật, Kính mời quý Phật tử và các bạn hữu duyên cùng lắng nghe lại bài Pháp thoại.

4 Điều thuyết giáo của Phật – Thuyết Giảng: HT. Thích Viên Giác