Tăng Ni Sinh Khoa Hoằng Pháp thăm hỏi và chúc Tết Sư Phụ 02/01/2023

Vào ngày 02/03/2023 (11/12 ÂL) vừa qua, Tăng Ni Sinh của Khoa Hoằng Pháp đã đến Thiền Thất Hương Vân để thăm hỏi và chúc Tết Sư Phụ Trụ trì.

Vào ngày 02/03/2023 (11/12 ÂL) vừa qua, Tăng Ni Sinh của Khoa Hoằng Pháp (Học Viện Phật Giáo Việt Nam TP. HCM) đã đến Thiền Thất Hương Vân để thăm hỏi, chúc Tết cũng như thể hiện lòng tri ân dành cho Sư Phụ – Vị Giáo Thọ Sư đáng kính đã dành biết bao tâm huyết cho việc Hoằng pháp Độ sinh.
Ban biên tập xin chia sẻ những hình ảnh đã được ghi lại: