Những phẩm chất nền tảng của tâm – HT. Thích Viên Giác

Những phẩm chất nền tảng cần có của tâm cũng giống như một ngôi nhà có nền móng kiên cố thì mới vững chắc. Và 3 phẩm chất căn bản nhất là:

Những phẩm chất nền tảng của tâm – Hòa Thượng Thích Viên Giác
(Giảng trong buổi sinh hoạt của CLB thanh niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân)

Một ngôi nhà muốn vững chắc cần một nền móng kiên cố. Cũng như vậy, con người muốn bình an giữa cuộc đời nhiều biến động cần thiết lập trong Tâm những phẩm chất nền tảng, những giá trị cốt lõi. Và từ những cái đó sẽ sinh khởi ra những yếu tố tốt đẹp. Một nụ cười có nền là được xuất phát từ tâm hoan hỷ. Nụ cười ấy trọn vẹn, nó có năng lượng làm cho người khác cảm nhận được niềm vui, lan tỏa từ mình sang người khác. Vì vậy làm gì cũng cần có những phẩm chất nền hay còn gọi là những phẩm chất căn bản. Mặc dù cuộc sống có rất nhiều những phẩm chất nền tảng, nhưng có 3 phẩm chất căn bản cần có của tâm:

  • Thứ nhất: Tâm thanh tịnh, vô nhiễm, ít phiền não, ít sợ hãi. Khi Tâm không an bình sẽ dẫn đến rối loạn về hành vi, mất chuẩn về lối sống.
  • Thứ hai: Khả năng kiểm soát ham muốn hay còn gọi là Tỉnh thức, tư duy 1 cách tỉnh táo, sâu sắc để chúng ta có được sự phát triển đời sống của mình một cách thăng bằng, tốt đẹp.
  • Thứ ba: Tâm bất hại. Không làm hại, không làm ác, không làm tổn thương đến người và vật. Đức độ và phước của mình được thiết lập dựa trên lòng bất hại này. Tâm bất hại sẽ dẫn đến lòng từ bi, biết cảm thông, biết chia sẻ. Tình yêu thương sẽ bền vững nếu nảy sinh từ Tâm bất hại.