Long An: Đại giới đàn Liễu Lạc, Hòa thượng Thích Viên Giác thuyết giảng Giới luật cho Giới tử Tăng

Theo chương trình đã ấn định, chiều ngày 22 tháng 5 năm 2023 (nhằm ngày 04/5/Quý Mão) là ngày thứ …

Theo chương trình đã ấn định, chiều ngày 22 tháng 5 năm 2023 (nhằm ngày 04/5/Quý Mão) là ngày thứ hai của Đại giới đàn Liễu Lạc do Ban Trị sự GHPGVN tổ chức từ ngày 21-24/5/2023 tại chùa Pháp Minh (giới trường Tăng) và chùa Long Thành (giới trường Ni). Ban Tổ chức thành tâm cung thỉnh Hòa thượng Thích Viên Giác – Cố vấn Ban Hoằng pháp GHPGVN TP. HCM, trụ trì chùa Từ Tân (quận Tân Bình, TP. HCM) thuyết giảng về giới luật cho các giới tử Tỳ kheo và Sa di.

Quang lâm buổi thuyết giảng có sự hiện diện của: Hòa thượng Thích Minh Thiện – UV HĐTS, Phó ban Hoằng pháp TW, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn Liễu Lạc.

Đầu tiên, Hòa thượng có lời tán thán các Giới tử đã hội đủ duyên lành được xuất gia tu học, nay lại được đăng đàn thọ giới là một phước duyên thù thắng của người tu học Phật. Hòa thượng nhấn mạnh người tu học Phật thì bước đầu tiên là phải thọ giới, đối với giới Sa di có phát triển thêm để thanh tịnh tâm, còn giới Tỳ kheo trên cơ sở đó mà phát triển thành chất liệu của sự giải thoát, của bậc Thánh.  Một vị Tăng có đầy đủ chất thì gọi là bậc Thánh, còn nếu chưa vẹn toàn thì gọi là Thánh hữu học, còn bậc ít hơn là bậc hoạt động Phật pháp nhưng nếu không có chất liệu ấy không thể gọi là Tăng. Phàm thân thì bị bản năng chi phối, Pháp thân thì đặt mình vào trong Pháp để hoàn thiện bản thân. Với 4 loại Thánh thiện: Thánh thiện toàn phần, Thánh thiện đa phần, Thánh thiện bán phần và Thánh thiện thiểu phần. Hòa thượng nhắc nhở các Giới tử hãy xem mình đang ở nơi nào trong Bốn đôi Tám vị.Hòa thượng mong mỏi các Giới tử hãy hiểu rõ Giới mà mình sẽ lãnh thọ, nuơng theo Giới bổn mà cố gắng giữ gìn, hành trì, tu tập, phát triển từ Giới sanh Định, từ Định phát sinh Tuệ.

Hòa thượng khuyên đại chúng nên hộ trì các giác quan với phương pháp là nên viễn ly. Đi tu thọ giới không phải là để cần danh lợi mà hãy nổ lực tu tập vì nhiệm vụ, sứ mệnh và nhân duyên của mình, với lời dạy: “có ăn thì có no, có tu thì có chứng, con đường Thánh đang ở trước mặt”. Hòa thượng mong rằng các Giới tử sẽ là những nhân lành để xây dựng con đường giác ngộ cho nhân loại.

Cuối thời pháp thoại, Hòa thượng Thích Minh Thiện có lời tri ân đến Hòa thượng pháp sư và hướng dẫn giới tử phát nguyện “Y giáo phụng hành”.

(Huệ Thông)