Lễ Quy Y Tam Bảo, Phát Quà Người Nghèo Và Cúng Thí Thực Tại Chùa Từ Tân

Cũng nhân dịp lễ Vu Lan, chùa Từ Tân đã tổ chức lễ quy y cho hơn 100 giới sinh. …

Cũng nhân dịp lễ Vu Lan, chùa Từ Tân đã tổ chức lễ quy y cho hơn 100 giới sinh. Trong buổi lễ, các giới sinh đã được Hòa thượng Trụ trì truyền Tam Quy Ngũ Giới, trở thành người con Phật, nguyện phấn đấu xây dựng đời sống tâm linh hướng thượng.

Tiếp theo chùa đã tổ chức phát quà bao gồm gạo và một số nhu yếu phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực.

Cũng trong thời gian này, chư Tăng bổn tự cũng đã tổ chức nghi thức cúng thí thực để những chúng sinh kém phước trong cõi vô hình cũng được vơi bớt phần nào đói khổ.