Lễ Hằng Thuận của Vũ Phương Liên & Kabir Ali

Chủ nhật ngày 14 tháng 04 năm 2019, CLB TNPT Từ Tân đã tham gia hỗ trợ lễ Hằng Thuận cho cô dâu Vũ Phương Liên (Pháp danh Nguyên Giác) và chú rể Kabir Ali – người Anh Quốc.

Chủ nhật ngày 14 tháng 04 năm 2019, CLB TNPT Từ Tân đã tham gia hỗ trợ lễ Hằng Thuận cho cô dâu Vũ Phương Liên (Pháp danh Nguyên Giác) và chú rể Kabir Ali – người Anh Quốc. Họ vượt qua những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa để nên duyên vợ chồng. Thế là ngày hôm ấy họ cùng về với mái nhà tâm linh chùa Từ Tân, cùng nhau quỳ dưới Phật đài để được Chư Phật, chư Bồ Tát và chư Tôn đức chứng minh, gia hộ cho hạnh phúc của mình, lắng lòng nghe những lời giảng dạy của Sư phụ Trụ Trì Hòa Thượng thượng Viên hạ Giác về đạo lý vợ chồng để dung hòa cuộc sống cùng xây dựng một mái gia đình hạnh phúc.