Khuyến tấn Thanh Niên Phật Tử | HT. Thích Viên Giác

Đây là những lời động viên, khuyến tấn dành cho các bạn trẻ CLB Thanh Niên Phật Tử Chùa Từ Trong trong chương trình sinh hoạt hàng tuần.