Hơn 1000 Phật tử chùa Từ Tân đi hành hương thập tự xuân Đinh Dậu – 2017

Ngày mồng 4 Tết – năm Đinh Dậu(2017), Hòa Thượng Thích Viên Giác – Trụ trì chùa Từ Tân, Q. …

Ngày mồng 4 Tết – năm Đinh Dậu(2017), Hòa Thượng Thích Viên Giác – Trụ trì chùa Từ Tân, Q. Tân Bình, TP.HCM đã hướng dẫn hơn 1000 Phật tử các giới, thuộc Tổng đạo tràng của chùa đi hành hương thập tự cầu phúc đâu năm mới tại tỉnh Long An.

Hành hương thập tự là chương trình hoạt động nằm trong khuôn khổ các chuỗi hoạt động Phật sự của chùa Từ Tân. Hằng năm cứ vào mồng 4 tết, Hòa Thượng trụ trì đều hướng dẫn các Phật tử của chùa đi hành hương thập tự qua các tự viện, tu viện, thiền viện, các di tích lịch sử văn hóa các cấp trong các tỉnh thành lân cận, được thay đổi các lộ trình đi hằng năm.

Theo đó, với mục đích xây dựng một đời sống tâm linh hướng thiện, hướng thượng cho Phật tử và cũng tạo duyên lành, phước báo đầu năm mới cho Phật tử gieo trồng công đức trong việc cúng dường lên Tam Bảo.

Đoàn đã quang lâm kính đảnh lễ và cúng dường qua 10 tự viên như:

  1. Chùa Pháp Đàn
  2. Chùa Phước Bảo 
  3. Chùa Thiên Khánh 
  4. Chùa Thiên Châu
  5. Tịnh xá Ngọc Tâm
  6. Chùa Long Phước
  7. Chùa Kim Cang
  8. Chùa Tôn Thạnh
  9. Chùa Tôn Vân 
  10. Chùa Long Hoa.

Chuyến đi đã thành công viên mãn, đã để lại ấn tượng và cảm xúc an lành trong lòng mỗi người con Phật.

Xin giới thiệu chùm ảnh: